Informační systémy pro výrobce tepla a správce bytového fondu

Copyright © 2006 KB-soft. Všetka práva vyhrazena.

Vítejte na stránkách firmy KB-soft s.r.o.

 

 

 

Zaměření firmy:

 

· Programy na správu bytů

· Programy pro výrobce tepla

· Vyúčtování tepla podle poměrových měřičů

· Tvorba software podle požadavků zákazníka

Programy

Služby

O nás

Kontakt

PROGRAMY

 

Správa bytů

FiLiP BYTY

FiLiP NEBYTY

SPRAVBYT

 

Pohledávky

Sledování pohledávek

 

Teplo

Výroba a fakturace

 

Školství

Rozvrh